Zaproszenie

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu
serdecznie zapraszają Dziadków i Babcie uczniów klas I-VI
na Dzień Seniora,
który odbędzie się 28 stycznia 2019 r. o godz.16.00

 

Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu 
informuje, że z powodów organizacyjnych pracy szkoły termin spotkania z rodzicami
zostanie przeniesiony z dnia 07.02.2019 r. na 06.02.2019 r. na godzinę 16. 45.