Zajęcia pozalekcyjne

L.P RODZAJE ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
1.

Koło gier zespołowych

Sebastian Ciasto
2. Spotkanie z historią Iwona Szczepanik
3.

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Magdalena Paw
4.

Zajęcia dodatkowe z edukacji wczesnoszkolnejdla klasy I


Teresa Ciasto
5.

Zajęcia wyrównawcze dla klas IV - VII

Teresa Ciasto
6. Zajęcia rekreacyjne Beata Piwowarczyk
7.

Zajęcia dodatkowe z edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II

Anna Patrzyk
8.

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klasy VI

Anna Patrzyk
9. Koło przyrodnicze Joanna Mrowiec
10. Biblioteka Izabela Błędowska
11. Zajęcia dodatkowe z języka francuskiego Paulina Krawczyk
12. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty Ewa Wolny
13 Zajęcia „Wsparcie naukowe” Adrian Klimala
14. Zajęcia muzyczne Anita Kasperidus
15. Zajęcia rekreacyjne Katarzyna Szołtysik
16. Koło szachowe Maria Bujok
17. Step aerobik Maria Bujok

Nasze programy

1

Dzień Bezpiecznego
Internetu

nprc
Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

zielonapracownia
Zielona pracownia

tablica
Aktywna tablica
Bezpieczna plus logo

Bezpieczna +

ksiazkaKsiążki Naszych Marzeń
logo klub bezpiecznego puchatka

Klub Bezpiecznego Puchatka 

mleko

Szklanka Mleka

owoce

Owoce i Warzywa w Szkole 

plywacUmiem Pływać