Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 • początek roku szkolnego: 2 września
 • zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 31 grudnia
 • ferie zimowe: 13 – 26 stycznia
 • przerwa wiosenna : 9 kwietnia – 14 kwietnia
 • egzaminy klasy ósmej : 21 – 23 kwietnia
 • termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń z egzaminu :

19 czerwca 2020

 • termin wydania zaświadczeń 26.06.2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły :

 • 31 października 2019
 • 12 grudnia 2019
 • 21, 22, 23 kwietnia – egzaminy klasy VIII
 • 1 czerwca 2020
 • 12 czerwca 2020 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego na odpracowanie