Kalendarz imprez szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Uroczystość/impreza Odpowiedzialni
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, 1 września, godz. 9.30 p. B. Piwowarczyk
2. Sprzątanie Świata od 18.09 .2017 p. J. Mrowiec, wychowawcy
3. Dzień Edukacji Narodowej, 12 października SU, opiekun SU, wychowawcy klas 
4..  Realizacja projektu ,, Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”w ramach programu Bezpieczna + od 18.09.2017 r.  Wychowawcy klas, nauczyciele, Sebastian Ciasto Joanna Mrowiec
5. Święto Niepodległości, 10 listopada p. I. Szczepanik
6. Mikołajki, 5 grudnia Samorząd , wychowawcy
7.  Barbórka, 6 grudnia pp. Ciasto, A. Patrzyk,  R. Bulinska
8. Spotkanie adwentowo -świąteczne,, Coraz bliżej święta”, 11 grudnia wychowawcy, dyrektor, rada rodziców Pani Teresa Ciasto,Anna Patrzyk 
9. Dzień Seniora 21 stycznia 2018  Wychowawcy klas, koordynatorzy: A Kasperidus. K. Szołtysik
10. Bal Karnawałowy 25 stycznia 2018 SU, wychowawcy
11. Dzień Otwarty, 10 kwietnia dyrektor, wychowawcy
12. Dzień Ziemi, 23 kwietnia p. J. Mrowiec
13. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 30 kwietnia p. I. Szczepanik                    
14. Dzień Rodziny, 9 czerwca wychowawcy, dyrektor, Rada Rodziców
15. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018,  23 czerwca p. E. Wolny