Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w postawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W latach 2019 -2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj:
• języka polskiego
• matematyki
• języka obcego nowożytnego
Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku 2018/2019 są dostępne tutaj.