Doradca zawodowy

Zadania doradcy zawodowego

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego wynika z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i właściwej drogi dalszego kształcenia jest jednym z celów wychowawczych w szkole podstawowej. Praca doradcy zawodowego ma charakter planowych działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami, nauczycielami.
Do najważniejszych celów należy:
• poznanie siebie i swojego temperamentu,
• poznanie mocnych i słabych stron charakteru,
• przygotowanie młodzieży do podejmowania dalszych decyzji życiowych i zawodowych,
• pomoc i wsparcie w tworzeniu przyszłej drogi kariery zawodowej, w szczególności drogi kariery edukacyjnej (na poziomie szkoły podstawowej),
• wpływanie na postawy młodzieży wobec rynku pracy,
• wspieranie rodziców w podejmowaniu przez nich działań doradczych na rzecz młodzieży.

Mapa szkół