Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu informuje, że w placówce nadal trwa strajk, wszelkie informacje dotyczące zmian istniejącej sytuacji będą przekazywane na bieżąco na stronę internetową szkoły.
Zgodnie z ustaleniami Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w dniach od 15.04.2019 do 17.04.2019 odbywa się w szkołach egzamin klas ósmych w związku z czym w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
Przypominam uczniom klasy ósmej o obowiązku zgłoszenia się na egzaminy, które odbędą się w Szkole Podstawowej w Przezchlebiu dniach: 15.04.2019, 16.04.2019 i 17.04.2019 o godzinie 8.20.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 oraz zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu nr 10/2018/2019 dni te (od 15.04.2019 do 17.04.2019) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dyrektor SP w Przezchlebiu
Hanna Miczka

W związku z Ogólnopolskim Strajkiem Nauczycieli, który rozpoczyna się z dniem 8 kwietnia 2019 r. i będzie trwał do odwołania, w naszej szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.
Prosimy o wyrozumiałość dla naszych działań i zapewnienie opieki swoim dzieciom w tych dniach.

W sytuacjach wyjątkowych, kiedy Państwo nie będziecie mieli możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom dyrektor zorganizuje ją na terenie placówki.

Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły będą zamieszczane sukcesywnie na stronie www, proszę o jej przeglądanie.
W związku z rekolekcjami w dniach 8-9.04.2019 r. i zaistniałą sytuacją proszę w miarę możliwości o samodzielne doprowadzenie dzieci do kościoła i zapewnienie opieki w drodze powrotnej.

Dyrektor SP w Przezchlebiu


Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem>>

Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

Poniedziałek:   9:30 - 12:00 
 Środa:  9:00 - 12:00
 Czwartek:  13:15 - 14:15

Zapraszamy!

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - spawozdanie

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

W ramach tego projektu Szkoła Podstawowa dostała dofinansowanie w wysokości 3100 zł w na zakup książek,

Przed zakupem książek przeprowadzono konsultacje z nauczycielami, uczniami i rodzicami ustalając, jakich pozycji brakuje w szkolnej bibliotece, jakie są zainteresowania uczniów, jaka literatura zachęci uczniów do czytania.

Dokonując zakupu uwzględniono, że potrzebne są książki obejmujące swoją tematyką problemy integracji, tolerancji, wyrozumiałości, przyjaźni, pomocy innym.

Pomimo trudnych warunków pracy, godziny otwarcia biblioteki są dostosowane do potrzeb uczniów. Uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na okres ferii zimowych.

W ramach realizacji zadań programu, szkoła podjęła współpracę z biblioteką gminną w Zbrosławicach. 1 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Zbrosławicach. Na uczniów czekały panie bibliotekarki, które opowiedziały o bibliotece, a także o sposobie korzystania z niej. Po zwiedzeniu pomieszczeń bibliotecznych, uczniowie zobaczyli multimedialną prezentację dotyczącą tego co dzieje się w bibliotece, a dzieje się naprawdę wiele. Na zakończenie spotkania uczniowie wzięli udział w warsztatach plastycznych, na których zrobili ciekawe i pomysłowe zakładki do książki.

Drugi raz uczniowie mogli odwiedzić bibliotekę gminną, tym razem w Ziemięcicach w listopadzie 2018 r. 6 listopada dzieci z klas pierwszej i drugiej wybrały się do Biblioteki Gminnej w Ziemięcicach, dla wielu z nich była to pierwsza wizyta. Uczniowie zwiedzili placówkę, dowiedzieli się od pań bibliotekarek co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachowywać oraz jak chronić książki przed zniszczeniem. Na zakończenie spotkania uczniowie wzięli udział w warsztatach plastycznych i muzycznych.

Nawiązując do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, w szkole w Przezchlebiu również odbył się dzień głośnego czytania.

W dniu 28.11.18 r. w naszej szkole odbyło się głośne czytanie. W akcji wzięli uczniowie wszystkich klas oraz starszaki z przedszkola w Przezchlebiu.

Promowanie czytelnictwa to jedno z zadań szkoły, które jest realizowane przez cały rok szkolny. Są to między innymi konkursy czytelnicze, plastyczne, wizyty w bibliotece gminnej i inne.

Mamy nadzieję, że dzięki temu mury naszej szkoły opuszczą świadomi czytelnicy, osoby rozmiłowane w książkach.

Wolne lektury

 

 

wolnelektry

Biblioteka Internetowa zaprasza do korzystania ze swoich zasobów!

Nowości

W tym roku szkolnym, dzięki udziałowi w Narodowym Progamie Rozwoju Czytelnictwa, nasza biblioteka wzbogaciła się o ponad 200 pozycji. 

Są to książki dla niej i dla niego, dla młodszych i dla starszych, lektury i książki, dla tych co czują się na siłach czytać w języku angielskim.

nowscib