INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu

nr 1/2017/2019 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie wprowadznia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, 

w roku szkolnym 2017/2018 dni: 2 maja i 4 maja 2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Przezchlebiu.

W tych dniach w szkole będą organizowane  dla uczniów zajęcia opiekuncze. 

Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej w terminie od 12.02.2018r. do 28.02.2018 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia, których druki są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.17.2018 Wójta Gminy Zbrosławice
 z dnia 9 stycznia 2018r. rekrutacja do klasy I  trwać będzie od 01.03.2018r. do 09.03.2018r.
 
Wnioski do pobrania będą od dnia 12.02.2018r. w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 09.03.2018 r. do godziny 15: 30
(Rekrutacja dotyczy dzieci spoza obwodu).

Dokumenty do pobrania w dziale "Rekrutacja">>

Projekt „Bezpieczna +” zakończony!

W ramach programu zaplanowano i zrealizowano wiele przedsięwzięć, w których brali udział uczniowie, nauczyciele, rodzice, społeczność lokalna oraz zaproszeni goście (higienistka szkolna, strażacy, trener piłkarski, psychoterapeuta, dzieci z miejscowego przedszkola, uczniowie ze szkoły w Ziemięcicach). Były to inicjatywy związane m.in. z dbałością o zdrowie, środowisko lokalne oraz bezpieczeństwo własne i innych.
Na początku września kierując się hasłem „Czysto wokół nas”, wzięliśmy udział w akcji „Sprzątania Świata”. Nieco później odbyło się spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszowicach. Przeprowadzono próbną ewakuację z budynku szkolnego, przypomniano zasady udzielania pierwszej pomocy oraz obowiązujące numery alarmowe.
Kolejnym punktem projektu było zwrócenie uwagi na racjonalne i zdrowe żywienie oraz istotną rolę śniadania w życiu każdego człowieka.
W ramach integracji środowiskowej, uczniowie naszej szkoły spotkali się z kolegami z Ziemięcic i rozegrali mecz towarzyski „Nasz plac na wasz”. Rozgrzewkę przed spotkaniem poprowadził trener klubu sportowego „Pogoń” Ziemięcice.
Wyjazdy do teatru, zorganizowane w ramach projektu, a także sama tematyka spektakli, były okazją do uwrażliwienia na bezpieczeństwo, kształtowania więzi interpersonalnych i prospołecznych oraz budzenia wrażliwości na cierpienie i potrzeby innych. Bezpieczeństwo nierozerwalnie łączy się z profilaktyką, toteż nie zabrakło w projekcie miejsca na działania mające przeciwdziałać wszelakim uzależnieniom, w tym – uzależnieniom, które są skutkiem używania dopalaczy.
Okazją do szczególnej integracji ze środowiskiem lokalnym były spotkania adwentowo – świąteczne: „Coraz bliżej święta”.
Realizując projekt, zorganizowano wiele konkursów, quizów, turniejów, wystaw prac uczniowskich, degustacji, przedstawień artystycznych, w których miał okazję wziąć udział każdy uczeń, nauczyciel, rodzic, mieszkaniec. A szkoła mogła pozyskać fundusze i zakupić nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy i elektroniczny.

Nasze programy

Bezpieczna plus logo

Bezpieczna +

ksiazkaKsiążki Naszych Marzeń
logo klub bezpiecznego puchatka

Klub Bezpiecznego Puchatka 

mleko

Szklanka Mleka

owoce

Owoce i Warzywa w Szkole 

plywacUmiem Pływać