Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu
ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej
w terminie od 04.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia, którego druk jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.32.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. rekrutacja do klasy I trwać będzie
od 01.03.2018r. do 08.03.2018r.

Wnioski do pobrania będą od dnia 01.03.2019 r. w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.
Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy składać osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 08.03.2018r. do godziny 15: 00
(Rekrutacja dotyczy dzieci spoza obwodu).

28.09.2017 r. - "Pali się !!!"

Dowiedzieliśmy się, że straż pożarna nie tylko gasi pożary ale także wyjeżdża do kolizji drogowych i wypadków albo pomaga w wypompowaniu wody z piwnicy w czasie podtopień. Pan Dariusz Chludziński – naczelnik OSP Świętoszowice odpowiadał na rożne pytania uczniów – w tym: „Do czego służą poszczególne narzędzia będące wyposażeniem wozu strażackiego”. Zwrócił również uwagę na odpowiedzialność karną za nieuzasadnione wezwanie jednostki pożarniczej, mając na myśli żartownisiów. Strażak powinien także umieć udzielić pierwszej pomocy. Dzięki lekcji pokazowej uczniowie przypomnieli sobie zasady ratowania życia. Na samym końcu spotkania zawyły syreny ale wcześniej druhowie podlali szkolny trawnik korzystając ze sprzętu gaśniczego. Prezentacja wozu strażackiego i prelekcja na temat pożarnictwa była częścią realizowanego w szkole Rządowego projektu bezpieczna +.

Fotorelacja>>

Nasze programy

1

Dzień Bezpiecznego
Internetu

nprc
Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

zielonapracownia
Zielona pracownia

tablica
Aktywna tablica
Bezpieczna plus logo

Bezpieczna +

ksiazkaKsiążki Naszych Marzeń
logo klub bezpiecznego puchatka

Klub Bezpiecznego Puchatka 

mleko

Szklanka Mleka

owoce

Owoce i Warzywa w Szkole 

plywacUmiem Pływać