Dzień Otwarty w szkole

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami
do Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu
na DZIEŃ OTWARTY
dnia 27 lutego 2018 roku (wtorek) o godzinie 16.30

W programie między innymi:
zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły;
prezentacja zainteresowań i osiągnięć uczniów naszej szkoły;
zwiedzanie szkoły.

 

Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej w terminie od 12.02.2018r. do 28.02.2018 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia, których druki są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.17.2018 Wójta Gminy Zbrosławice
 z dnia 9 stycznia 2018r. rekrutacja do klasy I  trwać będzie od 01.03.2018r. do 09.03.2018r.
 
Wnioski do pobrania będą od dnia 12.02.2018r. w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 09.03.2018 r. do godziny 15: 30
(Rekrutacja dotyczy dzieci spoza obwodu).

Dokumenty do pobrania w dziale "Rekrutacja">>

13. 02.2017 r. - Czytelniczych zmagań ciąg dalszy

 

Uczniowie klasy II i III pierwszego lutego brali udział w konkursie czytelniczym. Zadaniem uczniów było podczas ferii przeczytać lekturę pt. „Złota kula” Hanny Ożogowskiej, a po feriach odpowiedzieć pisemnie na 14 pytań związanych z treścią przeczytanej historii. Uczniowie z zadania wywiązali się znakomicie. Ani jeden uczestnik konkursu nie uzyskał poniżej 10 punktów, mimo że pytania były bardzo szczegółowe. Uczniowie za udział w konkursie otrzymali nagrody ufundowane ze środków Rady Rodziców.

***

Uczniowie klasy czwartej natomiast przed feriami zaopatrzyli się w szkolnej bibliotece w tomiki baśniowych opowieści. Ich zadaniem było wybrać jedną baśń, przeczytać ją i nauczyć się opowiadać. Czwartoklasiści wybrane przez siebie utwory, jak się okazało zupełnie nieznane,  reprezentowali na forum klasy. Wcześniej ustalili kryteria oceniania. Każdy uczeń mógł uzyskać za swą prezentację 20 punktów: po pięć w każdej wyznaczonej kategorii. Baśniowy konkurs był dla uczniów dużym wyzwaniem. Mogli sprawdzić się jako gawędziarze i krytycy. Rola jurorów nie należała do najłatwiejszych: wymagała dużego krytycyzmu, bezstronności, obiektywizmu i umiejętności uzasadniania własnego zdania. Uczniowie z każdej z ról wywiązali się znakomicie. Maksymalną liczbę punktów uzyskało dwoje uczniów. Zostali nagrodzeni oceną celującą z języka polskiego

Fotorelacja>>

Nasze programy

Bezpieczna plus logo

Bezpieczna +

ksiazkaKsiążki Naszych Marzeń
logo klub bezpiecznego puchatka

Klub Bezpiecznego Puchatka 

mleko

Szklanka Mleka

owoce

Owoce i Warzywa w Szkole 

plywacUmiem Pływać